NISO har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Monsen AS. NISO-medlemmer har krav på juridisk bistand i relasjon til deres utøvelse av idrett. Jevnlig mottar NISO henvendelser fra medlemmer vedrørende juridiske problemstillinger som ikke er i relasjon til deres utøvelse av idrett og derav ikke omfattes av medlemskapet.

NISO ønsker med dette å gi sine medlemmer, aktive, så vel som ikke aktive, et tilbud på juridisk bistand for saker som ikke omfattes av medlemskapet.

Dersom du som medlem har en sak hvor du trenger juridisk bistand, tilbyr Advokatfirmaet Monsen AS inntil én time gratis konsultasjon/vurdering av din sak. Firmaet vil i løpet av denne tiden avklare hvorvidt man har den nødvendige kompetanse til å bistå. Hvor man har den nødvendige kompetanse og ikke er i interessekonflikt, vil det gis en kort vurdering av sak, risiko og mulig utfall. Medlemmet avgjør deretter om han/hun ønsker Monsen sin videre bistand mot avtalt honorar. Honoraret vil ligge under, eller i nedre sjikt av firmaets faste priser, og vil bero på saksfelt, kompleksitet m.m.

I noen tilfeller vil klient kunne ha krav på fri rettshjelp eller retthjelpsdekning gjennom forsikring. Monsen vil bistå klient med å avklare om det er grunnlag for dekning av honorar gjennom slike ordninger, hvilket vil bero på saksfelt og/eller klientens økonomi. Hvor det finnes slik dekning vil det opplyses om rammen for dekningen, samt hvilken egenandel som skal betales.

Dersom du som medlem står overfor en sak hvor du trenger juridisk bistand, send mail til eirikeirik@advokatmonsen.no.