NISO, Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har gått sammen om en stipendordning for utøvere som ønsker å ta utdanning. Hvert år deles det ut inntil 500 000,- kroner totalt.

NFF   Niso     NTF

Her kan du søke:

Her er vedtektene for NISO, NFF og NTFs utdanningsstipend.

Søknadsfrist: 1. juni og 1. desember.

Har du spørsmål om stipendordningen? Kontakt NISO på telefon 982 60 590 eller send epost.