Stipend 1:

Norges Yrkesakademi – gratis studieplass

Slik går du fram:

Send en kort søknad om gratis studieplass og hvilket studium du er interessert i til niso@niso.no innen 1. desember (for studiestart uke 5) og innen 1. juni (for studiestart uke 36)

Medlemmer kan velge blant følgende fagskolestudier:

  • Administrativ koordinator
  • Advokatsekretær
  • Helseadministrasjonssekretær
  • Helsekoordinator
  • Kontormedarbeider
  • Lønnsmedarbeider
  • Regnskapsmedarbeider
  • Webmarkedsfører
  • Skoleadministrasjonssekretær

Det deles ut to gratisplasser per år – en til vårsemesteret og en til høstsemesteret.

For øvrig har du som NISO-medlem 15 prosent rabatt på alle studier hos Norges Ykesakademi, familiemedlemmer har 5 prosent rabatt..

For mer informasjon om studier ved Norges Yrkesakademi, kontakt Hege Lillekroken (mobil: 995 85 026 / e-post: niso@ecademy.no)

Her kan du lese mer om eCademy.