Stipend 1:

Høyskolen Kristiania Nettstudier (HKN) Utdanningsstipend

Gjennom samarbeidsavtalen med HKN deler vi årlig ut stipender på tilsammen 90 000,- kroner.

Vi minner om at du i tillegg får 15% rabatt på videreutdanning hos Høyskolen Kristiania Nettstudier.

De tilbyr kurs og studier innen følgende kategorier:

·         Økonomi og regnskap

·         HR og ledelse

·         Salg og markedsføring

·         Medier, kommunikasjon og PR

·         Helse, ernæring og trening

·         Pedagogikk og samfunn

Benytt denne muligheten til å få faglig påfyll eller få innsikt i et nytt fagfelt. Studiene og kursene er på ulike utdanningsnivåer; yrkesrettet-, fagskole-, og høyskolenivå.

Les om utdanningstilbudet her.

Søknadsfrister:

Tre stipender (inntil 15 000,-) deles ut på våren: søknadsfrist 1. juni (utbetales august)

Tre stipender (inntil 15 000,-) deles ut på høsten: søknadsfrist 1. desember (utbetales januar)

Beløpet trekkes fra studieavgift.

Søknaden skal inneholde:

– Navn, mobil.

– Studie/kurs

– Ønsket oppstart

Søknad sendes på mail til niso@niso.no.

Ved spørsmål kontakt Marit Åsenden: marit.asenden@nks.no eller telefon: 22 59 61 00..

Stipend 2:

Norges Yrkesakademi – gratis studieplass

Slik går du fram:

Send en kort søknad om gratis studieplass og hvilket studium du er interessert i til niso@niso.no innen 1. desember (for studiestart uke 5) og innen 1. juni (for studiestart uke 36)

Medlemmer kan velge blant følgende fagskolestudier:

  • Administrativ koordinator
  • Advokatsekretær
  • Helseadministrasjonssekretær
  • Helsekoordinator
  • Kontormedarbeider
  • Lønnsmedarbeider
  • Regnskapsmedarbeider
  • Webmarkedsfører
  • Skoleadministrasjonssekretær

Det deles ut to gratisplasser per år – en til vårsemesteret og en til høstsemesteret.

For øvrig har du som NISO-medlem 15 prosent rabatt på alle studier hos Norges Ykesakademi, familiemedlemmer har 5 prosent rabatt..

For mer informasjon om studier ved Norges Yrkesakademi, kontakt Hege Lillekroken (mobil: 995 85 026 / e-post: niso@ecademy.no)

Her kan du lese mer om eCademy.