Høyskolen Kristiania Nettstudier

 • Fleksibel gjennomføring av studiene
 • Egen kontaktperson
 • 15 prosent rabatt på studieavgift for NISO-medlemmer
 • 5 prosent rabatt for familiemedlemmer (ektefelle/samboer/barn)
 • NKS / NISO Utdanningsstipend (seks stipender (tre stipend søknadsfrist 1. juni / tre stipender søknadsfrist 1. desember) 15 000 kroner per stipend)

Les mer her

Kontakperson: Marit Åsenden. Telefon: 22 59 61 00. E-post: marit.asenden@nks.no

eCademy

 • Fleksibel gjennomføring av studiene
 • Egen kontaktperson
 • 15 prosent rabatt på studieavgift for NISO-medlemmer
 • 5 prosent rabatt for familiemedlemmer (ektefelle/samboer/barn)
 • eCademy deler ut gratis studieplass

Les mer på: www.eCademy.no,

Kontaktperson Hege B Lillekroken, E-post: niso@ecademy.no, telefon 46 44 07 00

NKI

 • Fleksibel gjennomføring av studiene
 • 15 prosent rabatt på studieavgift for NISO-medlemmer

Les mer på: www.nki.no

Kontakt NKI på telefon 67588999 eller post@nki.no.

For mer informasjon om avtalene ta kontakt med NISO (niso@niso.no eller tlf: 982 60 590).

Handelshøyskolen BI

 • Særskilt tilrettelegging
 • Egen veileder

Kontakt NISO niso@niso.no

KI Kompetanse

 • Karriereveiledning
 • Kompetansekartlegging
 • Interessetester
 • Individuell handlingsplan

Kontakt NISO niso@niso.no