Flere NISO-medlemmer er allerede i gang med studier hos FIFPro Online Academy. Nå er det klart for en ny gruppe studenter. Studiestart er i september, og søknadsfristen er 21. februar. Her finner du mer informasjon om studiet og søknadsprosess.

NISO gjennomførte en undersøkelse om utdanning i 2009 og der kom det klart fram at en stor del av medlemmene i fotball var interessert i et eget studie tilrettelagt deres arbeidsdag som fotballspillere. Nå er studiet på plass i regi av FIFPro og universitetet på Nordjylland. Studiet går over syv semestre, er på engelsk og fører fram til en bachelorgrad i Sports Managment.

Kurset er nettbasert og tilrettelagt for idrettsutøvere. Utdanningen inkluderer to perioder med internship/praksis, i semester 3 og 7 (13 uker hver). Emnene som inngår i studiet er blant annet Sport Marketing, Leadership, HR Managment, Sport Managment, Sport Law. Forelesningene er videobasert (opptak), samtaler med lærere foregår interaktivt (chat og epost), eksamener foregår via Skype eller i samarbeid med lokale høyskoler / universitet. Man er ikke avhengig av oppmøte eller reiseaktivitet for å delta på studiet.

Studiekostnadene er 600 EURO (oppstartskostnad) og cirka 200 EURO per semester (kun fem av semestrene) for bøker. Søknadsfrist er 21. februar og studiestart er i september.

Det er begrenset antall plasser ved dette studiet – ønsker du å søke opptak vil du gå igjennom en søknadsprosess hvor bl.a engelskferdigheter, arbeidserfaring og motivasjon blir kartlagt og vektlagt.

Mer informasjon:

FIFPro Online Academy Brosjyre

Søknadsprosess:

1. Fyll ut søknadsskjema (under)

2. NISO vil deretter informere deg om videre prosess.

Spørsmål? Ta kontakt (niso@niso.no)

Her søker du:

FIFPro Online Academy