NISOs styre for perioden 2015-2017

Forbundsleder
Joachim Walltin

Nestleder:
Erlend Hanstveit

Styremedlemmer:


Fotball menn:

Tom Høgli

Fotball kvinner:
Ingrid Hjelmseth

Håndball menn:
Steffen Stegavik

Håndball kvinner:
Karoline Dyhre Breivang

Ishockey:
Niklas Roest

Individuell idrett:
Magnus Moan

Ansattrepresentant:
Thomas Kristensen

Varamedlemmer:
Gro Hammerseng
Jesper Hoel
Helge Haugen
Cathrine Høegh Dekkerhus