«- Visste du at du som medlem kan benytte NISO i forhandlinger og ved kontraktsinngåelse?»

NISO har solid kompetanse når det gjelder forhandlinger, kontrakter og idrettens regelverk, samt et omfattende internasjonalt nettverk . Denne erfaringen kan være nyttig for deg når du skal signere kontrakt for ny klubb, eller reforhandle kontrakt.

NISO kan bistå deg med:
– Gjennomgang og drøftelser av kontraktsforslag
– Forhandlinger med klubb.
– Samtalepartner og rådgiver i samtaler omkring karrierevalg – både sportslig, men også i forhold til karriere etter idretten.
– Rådgivning (skatt etc) ved internasjonale overganger.

Hvorfor bør du vurdere spillerrådgivning fra NISO?
– NISO har vært med å utforme standard kontraktene og har også god kunnskap omkring overgangsreglementet.
– For NISO er utøveren alltid i sentrum.
– NISO har et stort internasjonalt nettverk med andre spillerforeninger. Disse bistår oss ved spørsmål som f.eks lønnsnivå, kontraktspørsmål med mer.
– NISO har fokus på hele karrieren din – ikke bare den sportslige delen.
– NISO har avtale med Bjørn Tore Kvarme, som kan bistå ved større overganger (kun fotball). Kvarme har et stort internasjonalt nettverk etter mange år som spiller og rådgiver i Norge og i utlandet.

NISO kan markedsføre deg som utøver gjennom:
– FIFPro Winter Tournament (turnering for fotballspillere uten kontrakt).
– Registrere deg i oversikt over spillere som er uten kontrakt, eller er inne i siste år av eksisterende kontrakt.
– Gjøre klubber oppmerksom på spiller uten kontrakt ved inngående henvendelser fra klubber/rådgivere.
– Ekstern samarbeidspartner/rådgiver.

Hva bør du gjøre selv?
– Vi anbefaler alle spillere på jakt etter ny klubb til å markedsføre seg selv gjennom å bruke eget nettverk av f.eks nåværende eller tidligere lagkamerater, trenere og ledere.

NISO kan ta betalt for bistand i forbindelse med forhandlinger og kontraktsinngåelse, men tar kun betalt fra klubb – ikke spiller. Dette avhenger blant annet av oppdragets omfang, tidsbruk, ressursbruk. Hvis NISO tar betalt i forbindelse med forhandling/kontraktsinngåelse vil midlene gå tilbake til tiltak for medlemmene.

NISO Spillerrådgivning:
Joachim Walltin, forbundsleder/formidler mobil: 98265102 / joachim@niso.no
Thomas Kristensen, rådgiver: 98699100 / thomas@niso.no
Eirik Monsen, advokat: 93200666 / eirik@niso.no