Siden september 2014 har NISO, Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball jobbet sammen med planer om et felles utdanningsstipend som skal stimulere og motivere utøvere til å kombinere idrett og utdanning. Nå er arbeidet i mål og partene enige om årlig stipendutdeling på 500 000 kroner de neste tre årene. – Vi er veldig tilfreds med at vi har kommet fram til en så god løsning sammen, sier forbundsleder Joachim Walltin.

NFF         Niso           NTF

Planlegging av ny karriere etter idretten har alltid vært et sentralt tema for NISO. Ved siden av tiltak som karriereplanlegging, tilpassede studier og gode utdanningstilbud har NISO delt ut utdanningsstipender til over 70 medlemmer siden 2007.

– Det har vært en sterk vekst i antall søkere på stipendene våre – og de siste årene har vi sett at antall søkere er langt høyere enn det vi har mulighet til å dele ut i stipender alene. I samarbeid med Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball er nå rammene økt kraftig. Det er veldig gledelig for oss og norske idrettsutøvere, sier NISOs forbundsleder, Joachim Walltin.

Hver av partene bidrar med 500 000 kroner over tre år (2015-17), slik at inntil 500 000 kroner deles ut årlig – totalt 1,5 million i perioden.

NISO, NFF og NTF har i utgangspunktet forskjellige målgrupper av søkere, men for utøverne oppleves ordningen som ett utdanningsstipend:

1. NISO = Alle NISO-medlemmer uavhengig av idrett kan søke.
2. NFF = Spiller må være 23 år eller yngre
3. NTF = Alle spillere i medlemsklubbene (Tippeliga/OBOS-liga kan søke).
Søkere som får godkjent sin søknad må registrere seg i NISOs CV-database og fremvise dokumentasjon for påbegynte studier før utbetaling finner sted.

Søknadsfrister er 1. juni og 1. desember.

Her sender du inn søknad om utdanningsstipend.

Her registrer du deg i CV-databasen.

Stipendordningens vedtekter.

Ta kontakt med NISO hvis du har spørsmål om ordningen (niso@niso.no eller telefon: 982 60 590)

Lenker:

Sak hos Norsk Toppfotball

Sak hos Norges Fotballforbund