Eirik Monsen er NISOs advokat. Monsen har bred erfaring innen områder som er relevante for deg som idrettsutøver. Se Monsens hjemmeside for informasjon om aktuelle temaer,

  • Kontrakter
  • Lønn/feriepenger
  • Tvister
  • Forsikring/skader
  • NAV-relatere saker
  • Kollektive og individuelle forhandlinger

Hvis du er NISO-medlem kan du kontakte Eirik ved å fylle ut skjemaet under:

Juridisk rådgivning