Norsk Folkehjelp og NISO (idrettsutøvernes fagforbund) samarbeider med å sette rasisme og diskriminering på dagsordenen ved å rette søkelyset mot det positive ved et mangfoldig samfunn og på den måten aktivt motarbeide og bekjempe fordommer, myter og intoleranse.

Et av verktøyene vi benytter er «Gi rasisme rødt kort». GRRK startet som en markering før kamp på fotballarenaen, men er utvidet til et undervisningsopplegg for barneskolen. Prosjektet er etter engelsk mal, oversatt og tilpasset norsk læreplan.

Skoleåret 2010/2011 ble det gjennomført et prøveprosjekt på Østlandet. Opplegget ble godt mottatt, og med støtte fra Utdanningsforbundet og økonomisk hjelp fra Tryg forsikring, får skoler i hele landet nå tilbud om besøk. Elever i 5.-7. klasse utfordres via dialog og gruppearbeid til å ta egne valg og stå opp mot urett og diskriminering. De må reflektere over og ta stilling til ulike påstander og begrunne valgene. De får kjenne på egne fordommer rundt ulike grupper i samfunnet og de får oppleve urettferdigheten ved å bli forskjellsbehandlet på grunn av omstendigheter de ikke har noen forutsetning for å velge.

Holdningsskapende arbeid er en tidkrevende prosess som det må jobbes kontinuerlig med. Besøket er bare startskuddet for prosessen. Skolene får tildelt en DVD og utdanningshefter med øvelser basert på DVDen, så læreren selv kan behandle tematikken gjennom resten av skoleåret.

Den siste av de tre timene besøket varer er satt av til en fysisk økt, tilrettelagt og ledet av en tidligere toppidrettsutøver. Å være gode forbilder og vektlegge viktigheten av fysisk aktivitet er nødvendig i vår tid hvor lek og fotballspilling på løkka ofte er erstattet av stillesittende aktiviteter. Samtidig vektlegges også viktigheten av å ha en god utdannelse, selv om man skulle satse på en idrettskarriere.

 

Sinsen 6A og Ila skole 042        IMG_9862        IMG_9980

 

I skolesemesteret høst 2013/vår 2014 har vi prioritert Vestlandet (Bergen, Stavanger og Sandnes) og Nord-Norge (Narvik, Tromsø og Vadsø). I tillegg har vi besøkt Gjemnes kommune i Nordmøre og Gimle skole i Halden. Totalt har vi besøkt 40 skoleklasser. Det samme antallet besøkte kampanjen i forrige semester (2012/2013), den gang med fokus på skoler i Midt-Norge (inkl. Sunnmøre) og på Østlandet.

De to siste årene har vært en spennende reise der vi har besøkt nye flotte skoler, gamle og slitte, skoler i grisgrendte strøk og i storbyer. Noen klasser har vært store (opptil 34 elever) og noen har vært små (fådelte skoler med 12-15 elever). I noen klasser har det vært et betydelig overtall av elever med annen hudfarge og nasjonalitet, mens i andre klasser har det kun vært etnisk norske elever. Dermed har vi klart å dekke et stort geografisk område, og jobbet med ulike sammensetninger av klassene. Dette er med på å gjøre hvert skolebesøk unikt og forskjellig fra gang til gang. Ikke minst også hvordan elevene responderer på opplegget. Det er stor forskjell på elevene når det gjelder modenhet og hvor utadvendte og reflekterte de er. Noen er stille og sier minst mulig mens andre elsker å diskutere. Uansett, alle får med seg det som blir sagt og diskutert slik at det har en effekt hos alle, uavhengig om de er «stille» eller deltar aktivt i diskusjoner.

I semesteret 2014/2015 var det fokus på Sørlandet.

Totalt har vi besøkt 95 klasser på 42 ulike skoler i perioden høst 2012 til vår 2015.

 

Skolebesøk Tvedestr.Grimstad 2014 038        Skolebesøk Mandal-Søgne feb.2015 257 - Copy        IMG_9978

 

For mer informasjon:

Ta kontakt med prosjektleder, Peter Werni, hvis din skole er interessert i besøk fra kampanjen. Opplegget er gratis for skolene!

Tlf: +47 982 60 590

E-post: peter@niso.no

 

7 B_8