NISO Fondskonto – fondssparing for NISOs medlemmer.

NISOs Fondskonto er en spareordning som er laget spesielt for NISOs medlemmer. Formålet er å sikre medlemmene inntekt etter at karrieren som idrettsutøver er over. I tillegg er det inkludert en ulykkesforsikring med dekninger avhengig av størrelsen på spareavtalen som en ekstra trygghet for deg som NISO-medlem.

Alle NISO-medlemmer kan spare i NISOs Fondskonto. Innbetaling foretas ved trekk i den enkeltes lønn etter skatt. Minste sparebeløp er kr 300,- per mnd. Innbetaler du minst kr 1 000,- per mnd, omfattes du også av en ulykkesforsikring som betales av NISO.

Månedlig sparebeløp Forsikringssum ulykkesforsikring
Fra kr 1 000,- kr 300 000,-
Fra kr 3 000,- kr 600 000,-
Fra kr 6 000,- kr 1 000 000,-


Ulykkesdekninger:

Forsikringssummen utbetales ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Det er ingen minsteinvaliditetsgrad, slik at forsikringen dekker fra 1 –100 % ved hvert skadetilfelle. Forsikringssummen utbetales etter graden av medisinsk invaliditet.

Forsikringen dekker også behandlingsutgifter opp til 5 % av forsikringssummen. Ved dødsfall som følge av ulykke utbetales kr 50 000,-.

Ulykkesforsikringen gjelder ikke ved deltagelse i profesjonell idrett.

Forvaltning:

Pengene plasseres i en kombinasjon av aksjefond, rentefond og bankkonto. Det enkelte medlem kan selv bestemme hvordan pengene skal plasseres, og kan velge mellom en rekke fond og fondsforvaltere som har vært blant de som har gitt best avkastning i en årrekke.

For mer informasjon om NISO Fondskonto, kontakt:
Tom Hannestad, mobil: +47 909 87 565 eller send epost