Du som NISO-medlem og håndballspiller kan nå tegne karriereavbruddsforsikring. Forutsetningen er at du er NISO-medlem. Hvis du ikke allerede er medlem kan du bli det ved å krysse av i skjemaet under.

NISOs karriereavbruddsforsikring:

  • Gjelder 24 timer i døgnet – på og utenfor idrettsarenaen.
  • Engangsutbetaling – skattefritt
  • Krever ingen helseattest ved grunn-/utvidet forsikring
  • Dekker også slitasjeskader/belastningsskader.

Forsikringsvilkår

Karriereavbruddsforsikring - Håndball

Her kan du bestille din forsikring:

Grunndekning

Forsikret spillers alder Engangsutbetaling**
v/forsikringstilfelle
Forsikringskostnad* (årlig / inkl. honorar)
17 år, men ikke 20 år 1 G Kr. 2.000
20 år, men ikke 22 år 1,5 G Kr. 2.000
22 år, men ikke 29 år 1,5 G Kr. 2.000
29 år, men ikke 31 år 1,5 G Kr. 2.000
31 år, men ikke 33 år 1 G Kr. 2.000
33 år, men ikke 35 år 1 G Kr. 2.000

 

Utvidet dekning

Forsikret spillers alder Engangsutbetaling**
v/forsikringstilfelle
Forsikringskostnad* (årlig / inkl. honorar)
17 år, men ikke 20 år 2 G Kr. 2.802
20 år, men ikke 22 år 3 G Kr. 3.277
22 år, men ikke 29 år 3 G Kr. 3.926
29 år, men ikke 31 år 3 G Kr. 5.335
31 år, men ikke 33 år 2 G Kr. 4.818
33 år, men ikke 35 år 2 G Kr. 5.799

I samarbeid med:
Norsk Toppfotball |  Norwegian Broker | IF Forsikring

* Forsikringskostnaden er uten ytterligere tillegg. Det er inkludert administrasjonshonorar til Norwegian Broker og NISO

**1G    = kr  92 576**, 1,5G = kr 138 264, 2G  = kr 185 152, 3G  = kr 277 728 (Per. 1.6 2016. Justeres årlig)

Ønsker du å forsikre deg for en høyere sum utover engangsutbetaling som følger av Grunndekning / Utvidet dekning, ta kontakt med Norwegian Broker for mer informasjon og bestlling:

Kontaktpersoner Norwegian Broker:

Håkon Lier Madsen (mobil: +47 92260831 / eller send epost)

Ida Franzén Nanger (mobil: +4793448680 / eller send epost)