Hva skjer hvis du plutselig må avslutte din fotballkarriere?

NISOs karriereavbruddsforsikring:

  • Gjelder 24 timer i døgnet – på og utenfor idrettsarenaen.
  • Engangsutbetaling – skattefritt
  • Krever ingen helseattest ved grunn-/utvidet forsikring
  • Dekker også slitasjeskader/belastningsskader.
  • Utgifter til karriereomstilling er inkludert, i tillegg til erstatningssummen ved en skade med inntil kr.20.000 uten tillegg i prisen

Forsikringsvilkår

Karriereavbruddsforsikring

Her kan du bestille din forsikring:

Grunndekning – klubb betaler 50% av kostnaden i tabellen under.

Eliteserie – spillere Engangsutbetaling
v/forsikringstilfelle
Forsikringskostnad (årlig / inkl. honorar)
17 år, men ikke 20 år 216 165 Kr. 3 785
20 år, men ikke 22 år 324 247 Kr. 3 785
22 år, men ikke 29 år 324 247 Kr. 3 785
29 år, men ikke 31 år 324 247 Kr. 3 785
31 år, men ikke 33 år 216 165 Kr. 3 785
33 år, men ikke 35 år 216 165 Kr. 3 785
35 år, men ikke 37 år *** 216 165 Kr. 2 650

 

1. divisjon – spillere Engangsutbetaling
v/forsikringstilfelle
Forsikringskostnad (årlig / inkl. honorar)
17 år, men ikke 20 år 108 082 Kr. 1 895
20 år, men ikke 22 år 162 124 Kr. 1 895
22 år, men ikke 29 år 162 124 Kr. 1 895
29 år, men ikke 31 år 162 124 Kr. 1 895
31 år, men ikke 33 år 108 082 Kr. 1 895
33 år, men ikke 35 år 108 082 Kr. 1 895
35 år, men ikke 37 år *** 108 082 Kr. 1 327

 

Utvidet dekning – klubb betaler 50% av grunndekningen (tabellen over).

Eliteserie – spillere Engangsutbetaling
v/forsikringstilfelle
Forsikringskostnad (årlig / inkl. honorar)
17 år, men ikke 20 år 432 330 Kr. 5 310
20 år, men ikke 22 år 648 495 Kr. 6 205
22 år, men ikke 29 år 648 495 Kr. 7 435
29 år, men ikke 31 år 648 495   Kr. 10 110
31 år, men ikke 33 år 432 330 Kr. 9 125
33 år, men ikke 35 år 432 330 Kr. 10 990
35 år, men ikke 37 år *** 432 330 Kr. 7 693

 

1. divisjon – spillere Engangsutbetaling
v/forsikringstilfelle
Forsikringskostnad (inkl. honorar)
17 år, men ikke 20 år 216 165 Kr. 2 655
20 år, men ikke 22 år 324 247 Kr. 3 105
22 år, men ikke 29 år 324 247 Kr. 3 720
29 år, men ikke 31 år 324 247 Kr. 5 055
31 år, men ikke 33 år 216 165 Kr. 4 565
33 år, men ikke 35 år 216 165 Kr. 5 495
35 år, men ikke 37 år *** 216 165 Kr. 3 847

Norsk Toppfotball |  Norwegian Broker | IF Forsikring

* Forsikringskostnaden er uten ytterligere tillegg. Det er inkludert administrasjonshonorar til Norwegian Broker og NISO

*** Forsikringen dekker ikke belastningsskader for utøvere mellom 35 og 37 år.

Ønsker du å forsikre deg for en høyere sum utover engangsutbetaling som følger av Grunndekning / Utvidet dekning, ta kontakt med Norwegian Broker for mer informasjon og bestlling:

Kontaktpersoner Norwegian Broker:

Thomas Underhaug (mobil: +47 91161085 / eller send epost)

Ida Franzén Nanger (mobil: +4793448680 / eller send epost)