KarriereavbruddsforsikringHva skjer hvis du plutselig må avslutte din idrettskarriere?

NISOs karriereavbruddsforsikring:

 • Gjelder 24 timer i døgnet – på og utenfor idrettsarenaen.
 • Engangsutbetaling – skattefritt
 • Krever ingen helseattest ved grunn-/utvidet forsikring
 • Dekker også slitasjeskader/belastningsskader.

For bestilling og mer informasjon – velg din idrett under:

FOTBALL (Eliteserien / 1. divisjon)FOTBALL (Toppserie)HÅNDBALLISHOCKEYINDIVIDUELL IDRETTMELDE SKADE
Mye kan skje i løpet av en idrettskarriere, noen ganger skjer det uhell som kan få store konsekvenser for deg som profesjonell idrettsutøver.

 

«En brå karriereslutt kan man aldri gardere seg mot, men med karriereavbruddsforsikring kan man gjøre overgangen til ny karriere enklere.»

(Carl-Erik Torp)

Litt mer om karriereavbruddsforsikringen:

 • Du kan melde deg på grunn- og utvidet forsikringsdekning uten å fylle ut helseattest
 • Betaling av forsikringspremie skjer ved at du mottar faktura to ganger i året
 • Dersom du legger opp, er du forsikret frem til neste forsikringsforfall
 • Alle NISO-medlemmer, kan etablere forsikringen.
 • Forsikringsutbetalingen er skattefri
 • Hvis du ønsker en høyere forsikringssum (høyere enn grunn- og utvidet forsikringsdekning), kan du søke om dette (krever helseerkæring)

Hvorfor NISO karriereavbruddsforsikring?

Utøvelse av idrett medfører risiko for skader som kan gi yrkesavbrudd langt tidligere enn forventet. Profesjonelle utøvere har en kort karriere der man ofte ofrer utdanning og generell yrkeserfaring i viktige år av sin totale yrkeskarriere. Av den grunn kan man etter en skade som medfører permanent yrkesuførhet som profesjonell utøver, stå på bar bakke mht. utdannelse og forventet inntekt.

Et nyutviklet produkt

NISO har i samarbeid med forsikringsmeglerselskapet Norwegian Broker AS utviklet et hensiktsmessig forsikringsprodukt som erstatter NISO Støtteordning.

Hva dekkes?

 • Skader som ikke omfattes av den lovpålagte yrkesskade-/yrkessykdomsforsikringen
 • Skade/sykdom i forsikringstiden, inkl. belastningsskade, som gjør at man blir varig ute av stand til å delta på tilsvarende nivå i sin idrettsgren
 • Erstatning utbetales basert på det beløp som er oppgitt i forsikringsbeviset
 • Gjelder døgnet rundt og ikke kun ved utøvelse av idrett

Generell informasjon:

 • Forsikringsutbetaling skjer når utøveren har vært sammenhengende yrkesufør i ett år. Forsikringssummen beregnes etter alder på skadetidspunktet
 • Utbetaling av fastsatt erstatning er et skattefritt beløp
 • Selskapet erstatter ikke uførhet som inntrer innen to år etter at forsikringen ble bestilt og som skyldes skade/sykdom som spilleren hadde/kjente til på dette tidspunkt
 • Har forsikrede rett til erstatning for samme skade eller sykdom under yrkesskade-/yrkessykdomsforsikringen, reduseres erstatningen under denne forsikring.

Vær oppmerksom på følgende

Selskapet erstatter ikke uførhet som inntrer innen to år etter at forsikringen ble bestilt og som skyldes skade/sykdom som spilleren hadde/kjente til på dette tidspunkt. Med dette menes at dersom utøveren har vært symptomfri for en oppstått lidelse i to år, vil en lignende lidelse registreres som en ny hendelse/lidelse.

Har forsikrede rett til erstatning for samme skade eller sykdom under yrkesskade-/yrkessykdomsforsikringen, reduseres erstatningen under denne forsikring.

Skademeldingsskjema:

Her finner du skjema for skademelding

Spørsmål vedrørende skade:

Hvis du har spørsmål vedrørende skade kan du kontakte oss på epost: personskade@claimslink.no – eller ringe på tlf: 67 83 51 30

Se for øvrig vilkår for NISO – karriereavbruddsforsikring på sidene for din idrett.

Ønsker du å forsikre deg for en høyere sum utover engangsutbetaling som følger av Grunndekning / Utvidet dekning, ta kontakt med Norwegian Broker for mer informasjon og bestlling:

Kontaktpersoner Norwegian Broker:

Håkon Lier Madsen (mobil: +47 92260831 / eller send epost)

Ida Franzén Nanger (mobil: +4793448680 / eller send epost)