Når du skal finne drømmejobben er det viktig å ha en klar strategi for hva du vil gjøre, og hvordan du kan finne muligheter for ansettelse istedenfor å zappe tilfeldig rundt.

Så ta deg tid til å planlegge din sivile karriere og still deg selv følgende spørsmål:

• Hva har jeg lyst til å gjøre om 2 år, 5 år og 10 år?
Sett langsiktige mål for karrieren. Før du begynner å søke jobb, bør du vite i hvilken retning du vil gå. Snakk eventuelt med familie, venner eller andre som kjenner deg godt, og spør dem hvilke jobber de tror passer deg.

• Hva har jeg lyst til å gjøre i de kommende månedene?
Dine kortsiktige mål er viktige og skal være oppnåelige. Overvei hva du kan gjøre for å supplere din kompetanse, erfaring og utdannelse for å optimere mulighetene for å nå de langsiktige målene.

• Hva er jeg flink til?
Vær ærlig: du vil kun oppnå suksess i din kommende karriere hvis du gjør noe du har et talent for eller har viljen til å utvikle et talent for. Slik er det i sportens verden og i det sivile arbeidsliv.

Bruk nettverket ditt
Det siste og svært viktige spørsmålet i denne prosessen er:

• Hvem kan hjelpe meg?
Som elitesportsutøver er du i den heldige situasjon at mange kjenner deg, og hverdagen din gir deg muligheten til å møte en rekke potensielle arbeidsgivere blant for eksempel sponsorene i klubben din. BENYTT DEG AV DET!

Opp i mot 75 % av alle stillinger besettes via nettverk, som utover sponsorene i klubben kan være familiemedlemmer, venner, og tidligere og nåværende lagkamerater.

Ditt arbeid i nettverket ditt består i å sørge for at alle vet hva du kan og vil. Be dine bekjente om å spre dette videre til personer i deres nettverk som kan ha relevans for deg.

Vær oppmerksom på at det er DU som må være oppsøkende. Jobber kommer svært sjelden dalende ned fra himmelen uten at du har gjort en innsats.

Nettverket kan også brukes til å lette din research på en konkret jobb som du allerede har bestemt deg for å søke på, enten det er en utlyst stilling eller en jobb du søker uoppfordret på. På den måten finner du ut hva jobben innebærer, og dermed kan du bedre beskrive hvordan du vil løse arbeidsoppgavene hvis du blir ansatt.

Bruk nettverket ditt til å finne ut av:
• Hvor det finnes jobber du kan søke uoppfordret på
• Hvordan du henvender deg til virksomheten
• Om du passer til virksomheten og om virksomheten passer til deg