På denne siden finner du hjelp og gode råd til jobbsøknaden og hvordan du bør forholde deg under og etter søknadsperioden. Klikk for å gå til:

1. Gode råd til søknaden
2. Uoppfordrede søknader
3. Oppfølging av søknaden
4. Evaluering av søknaden

1. Gode råd til søknaden
Målet med søknaden er å bli innkalt til intervju – ikke å få jobben. Det er intervjuet som avgjør om det er du som får stillingen.

I søknaden har du mulighet til å utdype de faktaene som fremgår av CV-en din. I tillegg kan du med fordel beskrive hvilken kompetanse du overfører FRA sportens verden, noe en CV fra Job4players CV-database allerede vil fremheve.

Arbeidsgiverne får normalt mange søknader. Det er derfor viktig at du innleder med noe som vil fange oppmerksomheten deres.

Gjør det klart hva som er dine viktigste aktiva i forhold til stillingen, og skriv det viktigste først i søknaden din. Innledningen skal gi arbeidsgiveren lyst til å lese resten av søknaden.

Videre skal du i søknaden koble din kompetanse sammen med det du vet om virksomheten og dens fremtidige behov. Det er disse behovene du skal dekke! Så når du skriver søknaden din skal utgangspunktet IKKE være hvordan jobben kan fylle dine behov.

Vis med eksempler hva som gjør akkurat deg kvalifisert til jobben!

Viktig i søknaden:
• Fokuser på hva du kan tilby
• Unngå å fremstå uten målsetning (beskriv hvorfor du vil arbeide på det aktuelle stedet)
• Unngå unnskyldninger
• Unngå å fokusere på feiltagelser
• Unngå floskler og klisjeer
• Utrydd selvrosende ord
• Beskriv kvalifikasjonene dine gjennom handlinger (don’t tell it, show it). Du har mange eksempler fra sportskarrieren din!
• Ikke for mye «jeg» og «meg»

Formaliteter du må huske:
• Det må IKKE være stavefeil, så få én eller flere personer til å lese gjennom søknaden FØR du sender den
• Finn en overskrift som fanger oppmerksomheten
• Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse må være synlig for arbeidsgiveren både på CV-en og søknaden, slik at de lett kan få fatt i deg
• Begrens om mulig søknaden til én side

Før du sender søknaden – RING alltid på stillingsannonsen:
• En telefonsamtale til den oppgitte kontaktpersonen øker sjansen for å skille seg ut fra mengden
• Å ringe gir deg muligheten til å innhente informasjon som er avgjørende for at søknaden kan målrettes til den aktuelle virksomheten og dens behov
• En telefonsamtale viser at du er seriøs og ønsker jobben – mange virksomheter forventer å bli oppringt av de seriøse jobbsøkerne

2. Uoppfordrede søknader
I en tid hvor ikke mange stillinger blir utlyst, kan uoppfordrede søknader gi resultater.

Hvis du sender CV-en din til en arbeidsgiver uten å bli bedt om å gjøre det, viser det at du har stå-på-vilje og tar initiativ, samt at du har en reell interesse i virksomheten.

Hvis den uoppfordrede søknaden ikke gir deg en jobb i første omgang, kan den stille deg først i køen neste gang en stilling blir utlyst. Mange virksomheter tar vare på gode uoppfordrede søknader til neste gang de har en ledig stilling.

For at en virksomhet skal kunne se potensialet i deg, er det viktig at du forbereder deg grundig og sender dem noe med høy kvalitet.

Viktige punkter ved uoppfordrede søknader:

• Gi tydelig informasjon
Pass på at du vet nøyaktig hva virksomheten gjør, hvordan den drives og hvilken profil de søker. Sørg for at innholdet i CV-en og søknaden din er klart, og finjuster dem begge til virksomheten og den jobben du gjerne vil ha.
• Vis din motivasjon
En uoppfordret søknad kan skille seg ut hvis du kan vise hvorfor du ønsker å arbeide for nettopp denne virksomheten, og hva din motivasjon er for å søke nettopp her.
• Hva gjør deg til en opplagt kandidat?
Pass på å vise at du kan noe helt spesielt, og at du passer perfekt til nettopp denne virksomheten. Fremhev din spisskompetanse og fremhev hva dette vil bety for arbeidsgiveren.

3. Oppfølging av søknaden
Når søknaden og CV-en er skrevet og sendt, er arbeidet for å komme til et intervju fortsatt ikke over – søknaden må følges opp.

En profesjonell organisasjon vil etter kort tid bekrefte mottak av søknaden og beskrive prosessen videre.

Hvis du ikke har mottatt en bekreftelse en uke etter at du har sendt søknaden, kan du godt tillate deg å ringe og høre om virksomheten har mottatt søknaden.

Oppfølging er relevant i forbindelse med:

• Bekreftelse på mottak av søknaden din
• Innkalling til intervju
• Etter intervjuet – du er fortsatt interessert i stillingen
• Etter et avslag – du vil gjerne vite hvorfor

Oppfølging er veldig viktig, siden det gir deg muligheten til å vise hvor interessert du er i jobben! Men forbered deg før oppfølgingen, slik at du vet akkurat hva du vil si og hva formålet med samtalen er.

4. Evaluering av søknaden
Hvis det utenkelige skulle skje og du får avslag, bør du bruke dette konstruktivt slik at det kan bli en verdifull erfaring.

Et formelt avslag er som regel ikke utdypende, så kontakt virksomheten og spør hvorfor du ikke fikk stillingen.

Der er kanskje noen ting i søknaden du kan forbedre, kanskje har virksomheten forslag om hvordan du kan forbedre din kompetanse. Det kan hende de har en annen stilling som kunne være interessant for deg, eller at de kjenner til andre som søker etter en som deg.