Forhandlinger 2014: – Veldig godt fornøyd med utfallet

Onsdag 21. mai ble NISO og NHO Idrett enige om ny overenskomst for håndball, fotball og ishockey. – Vi er veldig godt fornøyd med utfallet. Vi har oppnådd viktige resultater på alle våre fem krav som dannet grunnlag for forhandlingene. Det har vært konstruktive og gode forhandlinger mellom partene, der fokuset har vært å finne løsninger sammen, sier forbundsleder Joachim Walltin.

Forhandlinger med fokus på medbestemmelse, utdanning og livet etter idrettskarrieren

Mandag 12. mai er det forhandlinger mellom NISO og NHO Idrett om ny Overenskomst for håndball, fotball og ishockey. Etter flere runder med NISOs medlemmer, tillitsvalgte, styret og forhandlingsutvalg er kravene til forhandlingene nå klare. – Vi føler vi har hatt en god prosess rundt utforming av kravene våre. Vi tar med oss viktige krav om blant annet medbestemmelse i HMS-spørsmål og planlegging av ny karriere etter idretten inn i forhandlingene, sier forbundsleder Joachim Walltin.

Suksess med finsk kampfiksing-app

Mars 2013 lanserte den finske spillerforeningen (JPY) en mobil-applikasjon kalt Red Button. Applikasjonen fungerer som et varslingsverktøy for spillere som blir utsatt for forsøk på kampfiksing. Spillerforeningen har informert spillerne om applikasjonen, og til nå har mer enn 1200 finske spillere lastet den ned.

Milepæl for NISO – over 1000 medlemmer

De siste årene har NISO hatt en medlemsvekst på 67 prosent. Etter å ha ligget jevnt på rundt 600 medlemmer før 2009, har idrettsutøvernes fagforbund nå passert 1000 medlemmer. – Det er veldig hyggelig å se at NISO blir større. Flere medlemmer betyr mer innflytelse og bedre muligheter for påvirkning i saker som er viktige for idrettsutøvere, sier forbundsleder Joachim Walltin.