Vedrørende innspill om rettshjelpsforsikring i VG

Gunnar Martin Kjenner uttaler seg i dagens VG om Therese Johaug-saken og kommer med ønske om at NISO kommer på banen med en kollektiv rettshjelpsforsikring for utøvere i tilsvarende saker.

«Det jeg ønsker er at NISO kommer på banen med et initiativ. En kollektiv rettshjelpsforsikring, så alle utøvere som er medlem kan betale et bidrag. Når ulykken skjer får man da hjelp.» (Gunnar Martin Kjenner til VG.)

Dette er et velment og godt innspill fra Kjenner, men denne ordningen er allerede på plass. Det er nettopp dette som er den viktigste grunnen til at utøvere melder seg inn i NISO. Alle NISO-medlemmer betaler via medlemskontingenten en andel til kollektive ordninger som rettshjelp, forsikringer og forhandlinger.