NISOs krav til forhandlingene med NHO Idrett

Tirsdag 10. mai er det forhandlinger mellom NISO og NHO Idrett om ny Overenskomst for de neste to årene. NISO har oversendt kravene fra spillene til klubbene representert ved NHO Idrett. – Kravene er basert på tilbakemeldinger og innspill NISO har fått fra tillitsvalgte og medlemmer i toårsperioden siden forrige forhandling. Kravene er oversendt NHO Idrett og vi ser fram til konstruktive forhandlinger, sier forbundsleder i NISO, Joachim Walltin. Her finner du NISOs krav og mer informasjon om forhandlingene.