Forhandlinger NISO – NHO Idrett tirsdag 10. mai

Overenskomsten er en avtale mellom et fagforbund og en arbeidsgiverorganisasjon som nærmere regulerer arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I vår bransje er partene NISO (LO) og NHO Idrett (NHO). Overenskomsten dekker forhold som lønn, arbeidstid, ferie og andre rettigheter for arbeidstakere i et arbeidsforhold. Her finner du mer informasjon om forhandlingene.