Mental helse – viktig med flere tiltak for utøvere

NISO har vært del av en internasjonal FIFPro-undersøkelse knyttet til mental helse og toppfotball. Undersøkelsen er gjennomført mot 607 nåværende og 219 tidligere spillere. Resultatene er nå klare og viser blant annet at 38 prosent av aktive spillere, og 35 prosent av tidligere spillere, har følelser knyttet til angst og depresjon siste fire uker før undersøkelsen ble gjennomført. – Resultatene avdekker det jeg og flere andre har hatt mistanke til. Det er på en måte godt å få tallene fram, for nå må det settes i gang tiltak, sier Torstein Andersen Aase, NISOs ressursperson for mental helse.