Feilaktig beskatning av agenthonorar

Det har blitt etablert en feilaktig praksis knyttet til beskatning av agenthonorar. Denne praksis er angivelig kommet som følge av at NFF feilaktig har informert klubbene om at agenthonorar skal innberettes som lønn for spillere, dersom det er kjøpende klubb som betaler agent. Følgen er at spillere har betalt skatt av agenthonorar og klubb har betalt arbeidsgiveravgift av samme beløp, noe man i henhold til gjeldende regelverk ikke skal gjøre. Dette er en skattemessig feilbehandling som går helt tilbake til inntektsåret 2009.