Lagt opp? Fortsatt gunstig å være NISO-medlem!

NISO Old Stars arrangeres lørdag 20. september. Dette er et av flere tiltak NISO har for utøvere som ikke lenger er aktive. – Vi opplever at flere og flere velger å beholde medlemskapet sitt etter at idrettskarrieren er over, og at vi stadig oftere må yte bistand også til denne gruppen. Nå har vi også senket medlemskontingenten for denne gruppen, slik at det skal være ekstra lønnsomt å fortsette som NISO-medlem, sier Thomas Kristensen i NISO.