Forhandlinger 2014: – Veldig godt fornøyd med utfallet

Onsdag 21. mai ble NISO og NHO Idrett enige om ny overenskomst for håndball, fotball og ishockey. – Vi er veldig godt fornøyd med utfallet. Vi har oppnådd viktige resultater på alle våre fem krav som dannet grunnlag for forhandlingene. Det har vært konstruktive og gode forhandlinger mellom partene, der fokuset har vært å finne løsninger sammen, sier forbundsleder Joachim Walltin.

Forhandlinger med fokus på medbestemmelse, utdanning og livet etter idrettskarrieren

Mandag 12. mai er det forhandlinger mellom NISO og NHO Idrett om ny Overenskomst for håndball, fotball og ishockey. Etter flere runder med NISOs medlemmer, tillitsvalgte, styret og forhandlingsutvalg er kravene til forhandlingene nå klare. – Vi føler vi har hatt en god prosess rundt utforming av kravene våre. Vi tar med oss viktige krav om blant annet medbestemmelse i HMS-spørsmål og planlegging av ny karriere etter idretten inn i forhandlingene, sier forbundsleder Joachim Walltin.